Still_u_logo_04

Har I styr på

Det Sundhedsfaglige Tilsyn?

– vores kampagne til ansatte og pårørende kan hjælpe!

 

Hent materiale       Få en præsentation
 

I Viborg Kommune var der et ønske om producere en animationsfilm, der kunne forklare hvilke nye krav Sundhedsloven stiller angående dokumentation og samtykke på de forskellige botilbud i Danmark.

De fleste medarbejdere på botilbuddene er vant til, og uddannet i, at håndtere kravene der sættes i forbindelse med Serviceloven. Men med det nye sundhedsfaglige tilsyn skærpes mange af de eksisterende krav.

Disse ændringer resulterede i at nogle medarbejdere er blevet usikre og de skal nu læres op i håndteringen af nye arbejdsrutiner hvor flere ting skal dokumenteres.

For at dette skulle lykkes, var det vigtigt, at vores animationsfilm fik skabt en fælles og positiv forståelsesramme af dét at arbejde under Sundhedsloven.

Yderligere kommunikerer filmen til bostedets borgere og pårørende, hvad disse tiltag konkret betyder for dem, i hverdagen.

Vores film er i dag en del af introduktionsmaterialet i forbindelse med nye medarbejdere og bliver desuden vist frem på botilbuddenes hjemmeside hvor pårørende kan se den.

Et klart og tydeligt sprog

Vores animationsfilm forklarer hvilke nye krav der stilles iht. Sundhedsloven om bl.a. dokumentation og samtykke.

Filmen skal hjælpe danske botilbud til at være klare og tydelige i deres forventningsafstemning, både i forhold til de ansatte samt de pårørende.

 

👈 Her kan du se en lille teaser fra vores tilsynfilm.

HubSpot Video

 

Vil du gerne se hele filmen?

Arbejder du inden for det sociale, omsorg eller sundhed?
Så kan du ansøge om at se hele vores tilsynsfilm.

Jeg vil gerne se filmen

Med animation taler alle det samme sprog!

Vores animationsfilm formår at tydeliggøre, hvilke nye krav Sundhedsloven stiller i forhold til aspekter så som dokumentation og samtykke for de mange medarbejdere i danske botilbud.

Filmen hjælper til med at sikre en klar forventningsafstemning, både i forhold til de ansatte samt de pårørende. Med dette hjælper filmen til med at få alle parter til at arbejde sammen og samarbejde mere effektivt.

Med vores animation lykkedes det desuden at at anerkende både de ansatte og de pårørendes naturlige oplevelse af det, at dokumentationskravene skærpes og derigennem påvirke deres adfærd og indstilling til de nye krav som er blevet introduceret.

 

Lone_m_kuffert_og_firkanter

 

CamillaGaardsdalBak_lilleSquare
Jeg bruger den i det kompetencegivende medicinkursus for at tydeliggøre for nyansatte medarbejdere på botilbuddene, hvilke lovgivninger de arbejder under, hvilke krav det stiller til deres arbejdsopgaver og faglighed, og hvordan det gavner og sikrer borgerne. Filmen viser dem det på en meget fin og tydelig måde, som ”menneskeliggør” hvorfor lovgivningen kommer borgeren til gode.
Camilla Gaardsdal Bak
Sundhedsfaglig projektmedarbejder, Viborg Kommune

 

De bruger filmen:

viborg-logo-rgb_3 Ikast brande kommune skive-logo-primaert-pantone Holsterbro Kommune skjold_navn_4f

Få kampagnen tilrettet

Vi sørger for, at den passer til jeres måde at arbejde på.

Vi skal nok sørge for, at du får et solidt materiale at tage med videre til dit bagland – så I kan tage beslutning på det rette grundlag. 

Filmen om det Sundhedsfaglige Tilsyn er produceret af Happy Flyfish Rights ApS og Drawsome Pictures, @Happy Flyfish Rights ApS og Drawesome Pictures, all rights reserved.