Kan en tegnefilm virkelig gøre en forskel? 

 

 

JA er det korte svar – den måde filmen formidler på, forandrer synet på ensomhed.

"Filmen formidler ensomhed så det er til at bære, og den afstigmatiserer begrebet. Det kan mærkes helt ud hos den enkelte borger". Sådan siger Britta Koppelgaard, Viborg Kommune, om Ensomhedsfilmen.

Få en præsentation

Hent materiale

Du kan se filmen her

 

 

 

Sæt billeder på – og afhjælp – ensomhed!

Animationsfilmen "Kender du Ensomheden?" hjælper med at sætte ord og billeder på den svære følelse af ensomhed, og gør det nemmere at tale om – både for de ældre der føler ensomhed, men også for pårørende og fagprofessionelle.

Animation kan tilrettes så den passer til netop din kommunes arbejde med at håndtere ensomme ældre.

​Filmen er indtalt af Ghita Nørby.

BrittaKoppelgaard_square
Ensomhed er en kompleks størrelse, og ensomhedsfiguren rummer alt det på én gang.
Britta Koppelgaard
Viborg Kommune
JetteHingebjerg_ViborgKommune
Den her film kan jo nå ud til både de ældre der føler ensomhed selv, men også til børnene, til naboerne, til læger, de offentlige instanser. Det er det jeg synes er så genialt ved animationen.
Jette Hingebjerg
Leder af Aktivitet og Udvikling, Viborg Kommune
AnneDorthePrisak_formandSUFO
Tiltaget (filmen) er en stor inspiration for alle forebyggelseskonsulenter, der foretager fore- byggende hjemmebesøg.
Anne Dorthe Prisak
Formand for SUFOs bestyrelse
 

Fokus på ensomhed blandt ældre

Filmen er produceret for Viborg Kommune, som har et særligt fokus på, at opspore ensomme ældre.
Ensomhed er meget belastende, både fysisk og psykisk, og ikke bare for den ensomme selv, men også de nærmeste.

Derudover ved man, at ensomhed kan være lige så dødeligt som visse former kræft, så der er god ræsonnement i, at få afhjulpet ensomhed, og netop dér kan animationen hjælpe!

Se filmen hos Viborg Kommune
 

Ikke bare en film – et effektivt værktøj

Animation giver en helt helt ny måde at anskueliggøre og tale om ensomhed på! At sætte tydeligt billede på et begreb som ensomhed gør det nemmere at tale frit og åbent om det. Ensomhed er ofte forbundet med negative følelser, og det kan være svært for pårørende og fagprofessionelle omkring den ensomme, at italesætte det. Det kan filmen hjælpe på ved at at visualisere følelsen af ensomhed..

Når du køber en film hos os, så følger der en hel pakke med, med grafiske materialer til web, tryk og print samt en række elementer der kan bruges på infoskærme og sociale medier. Alt sammen for at hjælpe dig med, at sprede budskabet på en ordentlig måde.

 

Kan tilrettes specifikke behov

Selvom ensomhedsproblematikken er universel, så kan de enkelte kommune, foreninger og institutioner have særlige fokusområder når de arbejder med ensomhed. Vi har stor erfaring i, at tilrette vores film, så disse behov inkluderes i fortællingen, og på den måde kan vi skræddersy filmen, så den passer netop jer.

Ensomhedsfilmen er bl.a. blevet tilrettet Skive Kommune og Syddjurs Kommune og deres særlige måde, at håndtere ensomhed på.

Skriv til Søren på hej@animeretkampagne.dk eller ring på 77 343 344 for at høre nærmere – altid helt uforpligtende – selvfølgelig!

 

 

Eksempel på tilretning til Syddjurs Kommune

ENS_orig_VibKom

ENS_tilret_Syddjurs

 

 

Ensomhedsfilmen er vinder pris som
​"Årets Sundhedsfremmende og forebyggende tiltag for ældre 2020"

BrittaKoppelgaardEn animationsfilm om ensomhed og det bagvedliggende samarbejde mellem forebyggelseskonsulenter og brobyggere i Viborg Kommune vinder SUFOs pris Årets Sundhedsfremmende og Forebyggende Tiltag for ældre 2020.
I tiltaget sættes der fokus på opsporing af ensomhed bl.a. gennem en animationsfilm, der gør informationen mere visuel og dermed lettere tilgængelig. Målgruppen for filmen er ikke den ensomme selv, da de typisk ikke selv rækker ud, men det nære netværk (fra 40+), personale, praktiserende læger m.v. Sammen med filmen er der blevet lavet forskelligt materiale, f.eks. rollups, postkort, stillbilleder osv. Filmen er lavet så den, med få tilrettelser, kan bruges af andre kommuner.

Filmen er lavet i et samarbejde mellem det forebyggende team og brobyggerne fra Aktivitet og Udvikling i Viborg Kommune. Brobyggerne har fokus på ensomhed blandt de borgere, der modtager hjemmehjælp. De tager på hjemmebesøg på samme måde som forebyggende medarbejdere.

Brobyggerne tager sig primært af den gruppe af hjemmehjælpsmodtagere, som ikke kan få forebyggende hjemmebesøg. Der er et tæt samarbejde om de borgere, der befinder sig i snitfladen i mellem de to tilbud. På den måde falder ingen borgere igennem systemet, og de bliver givet det bedste tilbud med hensyntagen til forbrug af ressourcer.

Formand for SUFOs bestyrelse, Anne Dorthe Prisak udtaler:
“Tiltaget er et godt eksempel på, hvordan man ved at arbejde på tværs i en kommune kan udvikle bedre løsninger og nye idéer til gavn for borgerne. Tiltaget er en stor inspiration for alle forebyggelseskonsulenter, der foretager forebyggende hjemmebesøg. Samtidig er vi glade for i SUFO, at vi i en meget anderledes og turbulent situation, alligevel kan give et – ikke fysisk, men – digitalt skulderklap til kolleger, der er med til at gøre en forskel. Stort tillykke til Viborg Kommunes forebyggelsesteam og team for Aktivitet og Udvikling med prisen. Vi glæder os til på et tidspunkt at kunne fejre det fysisk med jer”.

For mere viden om tiltaget, kontakt Britta Koppelgaard fra det forebyggende team i Viborg Kommune på tlf. 51 49 08 95 eller mail bk8@viborg.dk

Læs hele meddelelsen her

Få kampagnen tilrettet

Vi sørger for, at den passer til jeres måde at arbejde på.

Vi skal nok sørge for, at du får et solidt materiale at tage med videre til dit bagland – så I kan tage beslutning på det rette grundlag. 

Ensomhedsfilmen er produceret af Happy Flyfish Rights ApS og Drawesome Pictures, @Happy Flyfish Rights ApS og Drawesome Pictures, all rights reserved.