BOS017_1080p

 

 

 

 

 

 


Minimer krydspresset på bostøttemedarbejderne!

 

 
Bostøtte er et komplekst område med mange hensyn der skal tages, og medarbejderne i Viborg Kommune oplevede et voksende krydspres af forventninger de hverken kunne eller måtte leve op til.
 
Vores animation viser klart og tydeligt hvordan bostøtte arbejder og under hvilke forudsætninger. Filmen kan medvirke til at minimere krydspresset på bostøttemedarbejderne, og dermed hjælpe med at frigive ressourcernes der hvor de bruges bedst.
 
 

Er du del af en bostøtte, psykiatri, jobcenter eller lignende?

Hvis ja, så kan ansøge om at se vores bostøttefilm i dens helhed. Du skal blot  klikke på knappen herunder. 👇

 

Jeg vil gerne se filmen
HubSpot Video

 

 

Krydspres ødelægger indsatsen

Bostøttemedarbejderne i Viborg Kommune oplevede ofte, at de blev mødt med urealistiske og forkert funderede forventninger om hvad de både kunne og måtte arbejde med borgerne om.

Bostøtten er forhåndvisiteret af kommunens socialrådgivere, og Bostøttens indsats er bundet op på denne visitering. Hertil kommer, at det i sidste ende er den enkelte borger selv der afgør, om denne overhovedet ønsker at modtage støtte. Det er i dette svære krydsfelt, at Bostøttemedarbejderne skal agerer, og altid med fokus på den enkelte borger.

Med animationen visualiseres det meget præcist hvordan Bostøtte arbejder, og under hvilke forudsætninger. Og vi får sat billeder på den skrøbelige process, og får forklaret, hvorfor arbejdet er så delikat. Filmen er dermed medvirkende til, at mindske krydspresset fra alle samarbejdspartnerne, hvilket i den anden ende giver et langt bedre forløb for de det drejer sig om, nemlig borgere med behov for hjælp til at komme tilbage på sporet igen.

 

De små forandringer gør forskellen

bubble_01Animationen sætter fokus på, hvordan Bostøttemedarbejderne skal bruge tid på, at finde ind til netop dét der kan motivere den enkelte. Det kan være en lang og skrøbelig process, men lykkes det først, så kan det sætte gang i en god positiv spiral.

Dog kan processen også gå i stå, eller sættes langt tilbage, hvis for mange af de personer borgeren er i kontakt med, herunder både Kommune, Sundhedsvæsen og Pårørende, giver forkerte forventninger om, hvad Bostøtte må og kan arbejde med.

Det giver derfor god mening, både for borgeren men i høj grad også samfundet, at Bostøttemedarbejderne får den fornødne ro til at gøre det arbejde de er så gode til, nemlig at hjælpe den enkelte med, at få sig et godt liv, på deres egne præmisser.

Viborg_Bostøtte_GitteSkaarup_200x200
Bostøttens opgave er vanskelig at formidle, men filmen fanger på en rigtig fin måde essensen af vores arbejde, med god respekt for både borgere, samarbejdspartnere og ansatte.
Gitte R. Skaarup
Afdelingsleder, Bostøtte Psykiatri, Viborg Kommune
Viborg_Bostøtte_Thomas_200x200
Animationen viser kernen af det vi laver og viser respekt for de​ borgere det handler om.
Thomas, bostøttemedarbejder
Viborg Kommune
 

Kan tilrettes den måde I arbejder på!

 

Selvom Bostøtten i Viborg, både psykiatri og handicap, er virkelig dygtige i deres arbejde, så er det ikke sikkert, at I i jeres kommune arbejder på helt samme måde.

Vi har stor erfaring og ekspertise i, at tilrette animationer og kampagner så de kan bruges netop hos jer.

BOS025_1080p
 

Ingen overraskelser

 

Selvom du ikke kunne genkende alle elementerne fra filmen, og tænker at en animation måske kan hjælpe jer i jeres arbejde med bostøtte, så kontakt os endeligt – alle møder er altid helt uforpligtende indtil I skriftligt har godkendt et tilbud.

Og vi arbejder altid med fast pris så du har sikkerhed for at de økonomiske rammer overholdes.

BOS027_1080p
 

Andre elementer i kampagnen

I forbindelse med produktionen af animationen producerer vi ofte en hel kommunikationsløsning, med grafiske elementer der kan bruges til både tryk, på print og på web.

Specifikt for denne kampagne er et par roll-ups samt animerede ikoner samt en lang række andre elementer.

På den måde kan I sikre, at budskabet når så bredt ud som muligt, og samtidig bliver modtagerne ved gensyn med grafikken fra animationen mindet om filmens budskab.

 


bubble_05

 

Skriv til os idag

Vil du gerne minimere krydspresset på dine bostøttemedarbejdere?

 

Med vores film om bostøtte kan du klart og tydeligt få forklaret hvordan I arbejder i bostøtte. Det vil hjælpe med at få både samarbejdspartnere og pårørende til bedre at forstå hvordan I kan og må agerer – og dermed skabe færre misforståelser og bedre process. Tag en uforpligtende snak med os i dag. Ring på 77 343 344 eller skriv til os herunder.

Bostøttefilmen er produceret af Happy Flyfish Rights ApS og Drawesome Pictures, @Happy Flyfish Rights ApS og Drawesome Pictures, all rights reserved.